Сертификати от семинар на StrikePlagiarism.com, 4 април 2023

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна

Брой сертификати: 70

 1. Ани Атанасова
 2. Валентин Ташков
 3. Валерия Николова
 4. Валя Димитрова
 5. Вилхелм Младенов
 6. Виолета Стоянова
 7. Владимир Кръстев
 8. Габриела Панайотова
 9. Галина Димова
 10. Галина Петрова
 11. Галя Христоскова
 12. Данаил Павлов
 13. Десислава Ванкова
 14. Десислава Жекова
 15. Димана Георгиева
 16. Диннар Яхя
 17. Дияна Кючукова
 18. Елена Тодорова
 19. Елка Атанасова
 20. Елка Костова
 21. Жанета Радкова
 22. Ивайло Пехливанов
 23. Ивелин Илиев
 24. Иво Куманов
 25. Илияна Атанасова
 26. Илияна Георгиева
 27. Йоана Киселова-Кънева
 28. Йорданка Михайлова
 29. Калинка Иванова
 30. Катя Егурузе
 31. Кристиан Калудов
 32. Кристина Герговска
 33. Кръстена Николова
 34. Лилия Панайотова-Овчарова
 35. Любомира Коева-Димитрова
 36. Магдалена Пешева
 37. Мариана Йорданова
 38. Мария Дангова
 39. Мария Раданова
 40. Мария Тенева
 41. Миглена Балчева-Енева
 42. Миглена Коларова-Димитрова
 43. Милка Нашар
 44. Минчо Минев
 45. Мирослав Стойков
 46. Михаела Варнева
 47. Михаела Севдалова
 48. Момчил Ламбев
 49. Нела Калпакчиева
 50. Николай Михайлов
 51. Павел Йорданов
 52. Петя Бончева
 53. Пламен Василев
 54. Рая Стефанова
 55. Светла Славова
 56. Светлана Георгиева
 57. Светлана Панайотова
 58. Силвена Ставрева-Доростолска
 59. Силвия Михайлова
 60. Снежана Станчева
 61. Станислава Георгиева
 62. Станислава Мавродинова
 63. Станислава Хаджиева
 64. Стела Драгоманова
 65. Стефка Вълчева - Кузманова
 66. Стефка Стоева
 67. Таня Димова
 68. Таня Добрева-Кунчева
 69. Тодорка Костадинова
 70. Фатме Ахмед