Университетско издателство
Медицински университет - Варна

Каталог книги

начало | всичко ↑ | по букви | по полета | експортиране | относно

изключени (21)


Медицински университет - Варна
2019

0.200 кг, 12.00 лв

Медицинска психология

Петър Петров, Петър Маринов, Риналдо Шишков, Румяна Георгиева, Христо Кожухаров, Мариана Арнаудова-Жекова, Коралия Тодорова, Десислава Русева, Георги Попов, Иван Александров, Иванка Бончева, Калоян Куков, Вероника Иванова


Медицински университет - Варна
2015

978-954-968-589-3
0.000 кг

Справочник за прием на студенти за учебната 2018 - 2019 г.

Петър Петров, Петър Маринов, Риналдо Шишков, Румяна Георгиева, Христо Кожухаров, Мариана Арнаудова-Жекова, Коралия Тодорова, Десислава Русева, Георги Попов, Иван Александров, Иванка Бончева, Калоян Куков, Вероника Иванова


Медицински университет - Варна
2015

0.201 кг, 12.00 лв

Тумори на сърцето в детска възраст

Петър Петров, Петър Маринов, Риналдо Шишков, Румяна Георгиева, Христо Кожухаров, Мариана Арнаудова-Жекова, Коралия Тодорова, Десислава Русева, Георги Попов, Иван Александров, Иванка Бончева, Калоян Куков, Вероника Иванова


Медицински университет - Варна
2015

0.363 кг, 15.00 лв

Справочник за прием на студенти за учебната 2017-2018 година

Петър Петров, Петър Маринов, Риналдо Шишков, Румяна Георгиева, Христо Кожухаров, Мариана Арнаудова-Жекова, Коралия Тодорова, Десислава Русева, Георги Попов, Иван Александров, Иванка Бончева, Калоян Куков, Вероника Иванова


Медицински университет - Варна
2017

0.180 кг, 10.00 лв

Ключодържател кръгъл с логото на университета

Петър Петров, Петър Маринов, Риналдо Шишков, Румяна Георгиева, Христо Кожухаров, Мариана Арнаудова-Жекова, Коралия Тодорова, Десислава Русева, Георги Попов, Иван Александров, Иванка Бончева, Калоян Куков, Вероника Иванова


Медицински университет - Варна
2017

0.033 кг, 6.00 лв

Справочник за прием на студенти за учебната 2016 - 2017 година

Петър Петров, Петър Маринов, Риналдо Шишков, Румяна Георгиева, Христо Кожухаров, Мариана Арнаудова-Жекова, Коралия Тодорова, Десислава Русева, Георги Попов, Иван Александров, Иванка Бончева, Калоян Куков, Вероника Иванова


Медицински университет - Варна
2016

0.152 кг, 10.00 лв

Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия 2016

Петър Петров, Петър Маринов, Риналдо Шишков, Румяна Георгиева, Христо Кожухаров, Мариана Арнаудова-Жекова, Коралия Тодорова, Десислава Русева, Георги Попов, Иван Александров, Иванка Бончева, Калоян Куков, Вероника Иванова


Медицински университет - Варна
2016

0.157 кг, 10.00 лв

Management of innovation and change

Петър Петров, Петър Маринов, Риналдо Шишков, Румяна Георгиева, Христо Кожухаров, Мариана Арнаудова-Жекова, Коралия Тодорова, Десислава Русева, Георги Попов, Иван Александров, Иванка Бончева, Калоян Куков, Вероника Иванова


Медицински университет - Варна
2016

0.000 кг, 19.00 лв

Клинична фармакология

Мария Желязкова-Савова, Стефка Вълчева-Кузманова, Емил Милев


Медицински университет - Варна
2015

978-619-7137-32-3
0.380 кг, 14.00 лв

Публикационна етика в биомедицинските изследвания

Мария Желязкова-Савова, Стефка Вълчева-Кузманова, Емил Милев


Медицински университет - Варна
2015

0.000 кг

Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия 2014

Мария Желязкова-Савова, Стефка Вълчева-Кузманова, Емил Милев


Медицински университет - Варна
2015

0.000 кг, 10.00 лв

Справочник за прием на студенти за учебната 2015-2016 година

Мария Желязкова-Савова, Стефка Вълчева-Кузманова, Емил Милев


Медицински университет - Варна
2015

0.000 кг, 10.00 лв

Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия 2015

Мария Желязкова-Савова, Стефка Вълчева-Кузманова, Емил Милев


Медицински университет - Варна
2015

0.000 кг, 10.00 лв

Chemistry Textbook: for the Entrance Tests at Varna Medical University

Мария Желязкова-Савова, Стефка Вълчева-Кузманова, Емил Милев


Медицински университет - Варна
2015

0.554 кг, 43.03 лв

Сборник задачи за кандидатстудентски изпит по химия

Мария Желязкова-Савова, Стефка Вълчева-Кузманова, Емил Милев


Медицински университет - Варна
2015

0.000 кг, 10.00 лв

Medical Terminology

Мария Желязкова-Савова, Стефка Вълчева-Кузманова, Емил Милев


Медицински университет - Варна
2015

0.000 кг, 28.00 лв

Handbook of Biology and Chemistry Test Items: for The Entrance Tests at Varna Medical University

Мария Желязкова-Савова, Стефка Вълчева-Кузманова, Емил Милев


Медицински университет - Варна
2015

0.267 кг, 29.34 лв

Сърдечна недостатъчност: преживяемост и прогноза

Мария Желязкова-Савова, Стефка Вълчева-Кузманова, Емил Милев


Медицински университет - Варна
2015

0.000 кг

Задачи и практически упражнения по биохимия: ръководство за студенти по медицина

Мария Желязкова-Савова, Стефка Вълчева-Кузманова, Емил Милев


Медицински университет - Варна
2015

0.250 кг


Медицински университет - Варна
2015

0.000 кг, 9.00 лв

(c) Varna Medical University Press, 2013-2020
IDtoLIB 19.20
(\_/)
(''+'')
('')_('')