Университетско издателство
Медицински университет - Варна

Каталог книги

начало | всичко ↑ | по букви | по полета | експортиране | относно

относно

IDtoLIB e инструмент на Университетското издателство на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна за преглед на записите от каталога на издателството в електронната книжарница.

Извeжда и илюстрира информация по основните параметри: заглавие, автор(и), издателство, година на издаване. Експортира CSV в колоните: заглавие, автор(и), година, издателство, категория, ISBN, цена, тегло, URL. Снабден е с търсачка за бърз достъп до търсеното заглавие, както и до общото поле за: автор(и), ISBN, издателство, година, библ. запис. Показва записа и генерира линк за препращане към онлайн магазина.

Инструментът е авторски (на IT звеното на отдел "Издателска дейност") и е написан на php, javascript, css, html, работи с MySQL базата данни на платформата Prestashop 1.7.

Основното предназначение и повод за създаването на инструмента е подпомагане на информационния труд на библиограф-информаторите на Университетската библиотека чрез възможност за експортиране на библиографски данни.

(c) Varna Medical University Press, 2013-2020
IDtoLIB 19.20
(\_/)
(''+'')
('')_('')